Program Delta Biznis Inkubator u svojoj petoj godini rada, od 2022. godine, menja ime u D Inkubator i sarađuje sa više partnerskih kompanija.

Od samog svog nastanka, program je kreiran  i menjan je u skladu sa potrebama timova i evaluacijama koje su davali učesnici. Tokom prve dve godine, program je realizovan u okviru članica Delta Holdinga, a  od 2020. program su počele da podržavaju i druge kompanije i konsultanti, koje obezbeđuju mentore i predavače timovima u inkubaciji.

Osim novog naziva, izmene programa se odnose i  na trajanje konkursa koji će od sada biti otvoren tokom cele godine; organizaciju rada sa timovima koji će pre početka rada sa mentorima imati niz predavanja na teme poslovanja i razvoja startapova; mogućnost rada u poslovnom prostoru Delta House; razmenu iskustava sa drugim timovima.

Uvereni smo da će izmene podići program na još viši nivo i za rezultat imati više uspešnih investicija.