Konkurs 2021

O PROGRAMU 2021.

Na konkurs za prijavljivanje strartap ideja koji je trajao od 01. aprila do 31. maja pristiglo je 36 prijava. Od ukupnog broja, 16 timova ušlo je sledeći krug selekcije i pred komisijom su  21. juna predstavili svoje startap ideje. Komisija je na osnovu kriterijuma odabrala 5 timova za ulazak u tromesečni program inkubacije i pripreme za investicioni pitch.

Partneri na programu:
Dejan Tešić
Miša Lukić
Timovi koji su ušli u inkubator 2021.
Carousel studio, Pančevo
Tesla Inventorium – dečji brend

Startap za cilj ima kreiranje srpskog dečijeg animiranog brenda koji je edukativan, inovativan, zabavan i koji će uticati pozitivno na razvoj kognicije, kreativnosti i radoznalosti dece. Brend bi se koristio u produkciji dečjeg animiranog TV serijala koji bi se emitovao na youtube kanalima i dečjim televizijama, izradi igračaka i mobilne aplikacije/igrice, izdavanju knjiga i školske opreme, proizvodnji garderobe i izgradnji zabavnog parka.

https://studiocarousel.com/              https://www.smartians.rs/

Članovi tima:

Branislav Brkić
Mina Miladinović
Aleksandar Filipov

Mentori:

Milena Maksić, Digital account director, Ovation BBDO
Peđa Mitrović, Consulting & business innovation, Ovation BBDO
Nikola Kliska, IP Practice Leader, Karanović&Partners
Nenad Vasiljević, CIO, Karanović&Partners
Miodrag Nenadović, UX, Ananas
Svetlana Cvetinović, Rukovodilac uvoza-izvoza, Delta DMD
Veronika Tasić Vušurović, Strategic Advisor/Business Development, Karanović&Partners
Katarina Ivanković, Asistent, Mladi lider, Delta Holding

Beohost, Beograd
Beohost Chanel Manager- Infrastruktura za upravljanje malih hotela i channel manager za oglašavanje

Startap nudi celokupnu infrastrukturu koja je potrebna za kratkoročno izdavanje: menadžment usluge, marketing usluge i samu aplikaciju (software). Rešava potrebu vlasnika nekretnina i malih hotela da kratkoročno izdaju smeštaj bez problema koji se javljaju usled obaveza koje iz takvog načina izdavanja proizilaze (komunikacija s gostima, čišćenje, postavljanje cena) i omogućava automatizaciju ovog procesa.

https://beohost.rs/

Članovi tima:

Uroš Đaković
David Militenović

Mentori:

Mihajlo Milenković, Sales Director, Fresh Agriculture Technologies
Dejan Tešić, Managing Partner, JTC Srbija
Ivana Slović, Programer, Delta Holding
Veronika Tasić Vušurović, Strategic Advisor/Business Development, Karanović&Partners
Dušica Vidaković, Asistent, Mladi lider, Delta Holding

Valuator, Beograd
VALUATOR- platforma za procese nabavke

Platforma omogućava automatizaciju procesa nabavke kao i punu kontrolu nabavke od strane direktora i vlasnika preduzeća. Kompanije putem platforme imaju mogućnost da formiraju svoje baze podataka sa dobavljačima (postojećim i potencijalnim), sa kojima mogu da komuniciraju i šalju upite jednim klikom.

https://www.valuator.rs/

Članovi tima:

Vladimir Arnautović
Zoran Jovanović

Mentori:

Tanja Kuzman, Senior Manager, Startups and Corporate Innovations, PWC Srbija
Ivana Stanković , Senior Manager, Capital Markets & Accounting Advisory Services, PWC Srbija
Slobodan Reljić, Manager of new market projects, Delta Agrar
Veronika Tasić Vušurović, Strategic Advisor/Business Development, Karanović&Partners
Andrija Zagorac, Asistent, Mladi lider, Delta Holding

Cherry Berry, Beograd
CHERRY BERRY, inovativni bikini

Startap je razvio proizvod- inovativni bikini čije su korpice od silikona, ne upijaju vodu, ne cede se i brzo se suše. Kod postojećih bikinija te vrste, korpice su od sunđera te upijaju vodu i cede se, stvaraju nelagodan osećaj i sporo se suše. Ovaj proizvod rešava slabu ponudu push-up bikinija na domaćem i regionalnom tržištu.

https://www.instagram.com/cherryberrybrand/

Članovi tima:

Jelena Milošević
Dragan Milošević

Mentori:

Aleksandra Milačić Jelača, Direktor marketinga, Fun&Fit
Nikola Kliska, IP Practice Leader , Karanovic&Partners
Veronika Tasić Vušurović, Strategic Advisor/Business Development, Karanovic&Partners
Nikola Sekulić, Asistent, Mladi lider, Delta Holding

Concrete Quality Control, Beograd
CQC, aplikacija za kontrolu kvaliteta betona od proizvodnje do isporuke

Aplikacija automatizuje proces unosa podataka i komunikacije od proizvodnje do ugradnje sa pregledom pojedinačne porudžbine. Namenjena je investitorima, nadzoru, izvođačima građevinskih radova, proizvođačima betona, proizvođačima repromaterijala kao i svi učesnici u građevinskim projektima. Rešava probleme koji se javljaju usled faktora ljudske greške pri ručnom unosu podataka, kao i gubljenje vremena na telefoniranje.

https://www.linkedin.com/company/cqc-software/

Članovi tima:

Uroš Đaković
Goran Bajić

Mentori:

Aleksandar Đorđević, Samostalni projektant programer, Delta Holding
Veronika Tasić Vušurović, Strategic Advisor/Business Development, Karanovic&Partners
Jelena Stanković, Asistent, Mladi  lider, Delta Holding

Na finalnoj prezentaciji timova, koja je održana 11. oktobra 2021. u Beogradu, četrnaest članova komisije proglasilo je tim Carousel studio iz Pančeva za pobednika. Komisiju su činili poslovni ljudi na rukovodećim pozicijama iz raznih poslovnih oblasti.