Dejan Tešić je osnovne i master studije završio na smeru za računarsku tehniku i informatiku Elektrotehničkog Fakulteta, a spletom okolnosti, najveći deo karijere proveo u bankarstvu. Taj spoj računarskog inženjerstva i finansija je nešto što verovatno u najvećoj meri određuje ono čime se  sada bavi, i ono što mu je za sve vreme dosadašnjeg profesionalnog angažovanja bio najveći drive – stalno inoviranje finansijskih servisa kroz primenu tehnologije. Dejan je partner programa D Inkubator od 2020. godine.

Šta Vas je motivisalo da budete partner programa D Inkubator?

Volim preduzetništvo i karakter preduzetnika. Preduzetnici i privatni sektor su najvitalniji deo svake ekonomije, i ključni stub ekonomske stabilnosti i održivosti. Svaka ekonomija je uspešna i zdrava onoliko koliko je zdrav i uspešan privatni sektor. Stoga hrabri ljudi sa znanjem i poslovnim idejama, spremni da preuzmu rizik i bore se za ostvarenje svoje ideje zaslužuju svaku podršku, i ja uvek sa radošću prihvatam takve uloge.

Koliko je uloga mentora važna u razvoju jednog startup-a?

Svi znamo koliko je važno imati dobar savet kada idemo u nepoznato. Da bi izbegli prepreke i probleme, da bi savladali krizne situacije i izazove, da bi dobro odredili pravac i pronašli najoptimalniji put, važno je da uz sebe imamo nekoga sa iskustvom. Stoga je uloga mentora ne samo važna nego je i nezamenljiva, bilo da se radi o formalnom mentorstvu, ili neformalnim savetima ljudi u koje imamo poverenja i kojima možemo da se obratimo za pomoć kada je to potrebno. Svaki je startup put u nepoznato, nema nikakvih garancija za uspeh, uloga mentora je da smanji verovatnoću neuspeha.

Da li i Vi učite od timova i ako da, šta je to što ste naučili u radu sa njima?

Svaki novi poduhvat je novo iskustvo. Što je ideja originalnija, to je manje poznatih u procesu i to je onda prilika da se nauči nešto novo. Nekada čak i male i na izgled beznačajne promene mogu da naprave fundamentalnu razliku u poslovnim modelima, zato je potrebno isključiti sve predrasude pre nego što se krene u novi poduhvat, i biti spreman na konstantno učenje.

Šta su po Vašem dosadašnjem iskustvu u radu sa timovima „njihove slabe tačke“, na koje segmente poslovanja treba da obrate posebnu pažnju?

Naš obrazovni sistem i naše društvo generalno ne podstiču i ne uče mlade generacije preduzetništvu. Zato najčešće srećemo ljude sa izuzetnim domenskim specijalističkim znanjima i interesantnim idejama, ali čak i u situacijama kada se odvaže na preduzetničku avanturu, potpuno nepripremljene za vođenje biznisa i to najviše u finansijskom smislu, počevši od toga kako će finansirati svoj poduhvat, do jasnih ideja o stvaranju vrednosti i monetizaciji. Sa druge strane, investitore upravo to zanima.

Na čemu najčešće radite sa timovima, na kojoj oblasti njihovog poslovanja je Vaš fokus mentorstva?

U početku najviše radimo na finansijskim planovima i predviđanjima, sa ciljem da se kreira održiva finansijska konstrukcija i da se postave realni i merljivi parametri kojima će se meriti napredak i konačna uspešnost. U kasnijim fazama pokušavamo da odredimo sadašnju i buduću vrednost poduhvata, koje treba da olakšaju komunikaciju sa potencijalnim investitorima.

Po čemu se to D Inkubator razlikuje od drugih programa?

Vrednost D Inkubatora je u tome što je jedan od retkih programa kojima je nosilac uspešna privatna kompanija, kompanija koja je i sama izrasla na preduzetničkom duhu i ličnoj hrabrosti. Rad u takvom okruženju i podrška koja dolazi iz takvog okruženja se bitno razlikuju od sličnih institucionalnih ili akademskih programa, i pružaju mogućnost da se koncepti i ideje testiraju u realnom poslovnom okruženju.

Vaš savet za kraj ovog razgovora i preduzetnički početak timova koji ulaze u program?

Najvažnije je da se budući kandidati i učesnici pre nego što krenu u preduzetnički poduhvat, fokusiraju na novostvorenu vrednost koju će taj poduhvat doneti. Ta vrednost često može biti izražena kroz generisani profit za vlasnike kapitala, ali i kroz neke druge društveno korisne kategorije kao što su uticaj na životnu sredinu, unapređenje uslova života i poslovanja i sl. U svim slučajevima, ta novostvorena vrednost mora da bude odrediva i merljiva.