Aleksandra Ivetić je član tima Farma Inova koji je 2020. godine pobedio na pitchu za investiciju D Inkubatora (Delta Biznis Inkubatora). Doktorirala je na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Beogradu, gde i sada radi. Njeni istraživački interesi su ishrana domaćih životinja i priprema silaže, održivost poljoprivredne proizvodnje, tretman organskog otpada i  proizvodnja biogasa. U ovim oblastima razvija inovacije i poseduje četiri priznata  i odobrena patenta, a peta inovacija je zaštićena  nacionalnom i međunarodnom prijavom patenta. Sve njene inovacije su nagrađene zlatnim medaljama i vrednim nagradama na međunarodnim izložbama inovacija kod nas i u svetu: Rusija, Kanada, Koreja, Kina, Portugalija, Rumunija, Češka, Poljska, Makedonija, Hrvatska, Rumunija… San većine inovatora u svetu je njihov rad bude priznat od strane Svetske Organizacije za Intelektualnu Svojinu (WIPO- World Intellectual Property Organization). Njoj se taj san ostvario 2021. godine kada je u Seulu, Koreji nagrađena sa WIPO zlatnom medaljom za inovativni rad, ali njeno najveće priznanje je primena inovacije u praktičnim uslovima na zadovoljstvo korisnika.

Da li je u Vašem slučaju, bavljenje naukom uticalo na pokretanju sopstvenog biznisa?

Tokom izrade doktorskog rada i sprovedenih istraživanja u oblasti konzerivanja hrane za životinje  na Univerzitetu u Salamanki, Španija, došla sam na ideju za razvoj prve inovacije  primene aditiva tokom siliranja, koja je zatim  priznata patentom. Poželjno je da bavljenje naukom bude u smeru pomoći ljudima sa praktičnom primenom u realnom životu.  U tom smislu, nauka utiče na pokretanje biznisa i mnoge startap kompanije su osnovane iz akademskog okruženja kod nas i u svetu. Osnovala sam tim Farma Inova i veliku zahvalnost dugujem kolegi Nenadu Stojanoviću, dipl.ing. koji je menadžer našeg tima, jer sa uspehom sarađujemo sa najvećim farmama u Srbiji, prehrambenim kompanijama i biogasnim postrojenjima.

Šta je bila Vaša motivacija da se prijavite za program 2020. godine?

Delta Holding je jedna od najvećih kompanija u našem regionu sa kojom smo želeli da ostvarimo uspešan kontakt kako bismo  predstavili  naš inovativni proizvod.

Koliko su Vam mentori u programu pomogli u razvoju i testiranju vaše ideje kao i sagledavanju njenog potencijala?

Učešće u Delta Biznis Inkubatoru predstavlja veliko pozitivno iskustvo koje je uticalo da ubrzano definišemo laku primenu Stabilizatora silaže u praksi. Mom timu Farma Inova je omogućeno na imanju Napredak doo, Delta Agrara siliramo 2800t kukuruza sa otvaranjem silosa za svega 15 dana a zatim sprovedemo hranidbeni ogled u saradnji sa mentorima koje smo dobili u okviru Delta Biznis Inkubatora. Tokom ogleda na farmi muznih krava, u trajanju od 70 dana koji je obuhvatio praćenje proizvodnih rezultata proizvodnje 1000 muznih grla  i kvaliteta mleka, utvrđeno je prosečno povećanje mleka na dnevnom nivou po grlu od  0,5 -1 kg/dan u svim laktacijama. Sadržaj mlečne masti i proteina u mleku je bio veći pri ishrani sa obrokom koji je uključivao silažu siliranu  sa ovim inovativnim aditivom.  Dobre rezultate smo postigli zajedno, timskim radom u saradnji sa našim mentorima u programu koji su tada bili Dragan Bursać Category menadžer, govedarstvo, Delta Agrar, Luka Popović, Direktor  distribucije, Delta Agrar i Uroš Đaković, Mladi lider, Delta Holding. Bilo je veliko zadovoljstvo sarađivati sa našim mentorima i učiti od njih. Zahvaljući njima, naš tim Farma Inova je mnogo napredovao tokom učešća na D inkubatoru.

Na čemu trenutno radite?

Sada učestvujemo na programu „Test Farms- EIT Food“, Evropskog instituta za inovacije i tehnologije i ove godine u Španiji ćemo primeniti naš inovativni proizvod na farmama.  Evropski institut za inovacije i tehnologije „European Institute of Innovation and Technology“, ima sedište u  Belgiji  i   predstavlja   vodeću evropsku inicijativu za inovacije u ishrani, u cilju ubrzanja razvoja i primene inovacija.

Kako biste startapima preporučili ovaj program?

Program D inkubator je vrlo ozbiljan i nudi znanje i obuku u svim neophodnim segmentima za razvoj inovacije. Preporučujem timovima da se prijave na učešće u programu uz savet da budu iskreni prema sebi i drugima o stepenu razvijenosti svoje inovacije. Smatram da najviše pažnje treba posvetiti testiranju inovacije  u različitim realnim okruženjima i proceni ekonomske isplativosti.