Damir Dimitrijević se pridružio kompaniji EY pre dve godine i trenutno je na poziciji Senior Menadžera u Odeljenju za savetovanje pri poslovnim transakcijama (Strategy and transaction). Njegovo desetogodišnje iskustvo kao finansijski konsultant i ekspertiza koja je najviše fokusirana na M&A oblast (spajanja i akvizicije) čine ga iskusnim stručnjakom sa dokazanim iskustvom. Damir je do sada učestvovao u mnogim projektima vezanim za pomenutu oblast, pa je tako radio i na prodaji kompanija DExpress, BelMedic i Termovent – koje su zabeležene kao jedne od najznačajnijih prodaja na našem tržištu.
Pored toga, član je i udruženja OIE (Udruženje Obnovljivi izvori energije Srbije), a uključen je i u različite projekte na polju obnovljivih izvora energije.

Šta je motivisalo EY da ove godine bude partner na programu?

Preduzetništvo je u poslednjih 10 godina sve više zaslužno za kreiranje bolje poslovne klime, raznovrsnijeg tržišta i sveobuhvatnijih usluga. Kompanija EY davno je prepoznala značaj preduzetništva kroz program EY Preduzetnik godine koji u našoj zemlji postoji jubilarnih deset godina. Sve to potiče iz samih korena preduzetništva – razmišljanje izvan uobičajenog, pronalaženje boljih, preciznijih ili efikasnijih rešenja i smelost za samostalno poslovanje. Novi izazovi traže nova rešenja, a preduzetnici ih najčešće imaju – u načinu organizacije, zadovoljavanja potreba tržišta i spremnosti da se prebace na nove, još neosvojene, ali samim tim i jako neizvesne i neistražene teritorije.

Program EY Preduzetnik godina je našim timovima pružio jedinstvenu priliku – da izbliza upoznamo poslovanje najuspešnijih domaćih preduzetnika. Tako smo, tokom sprovođenja Programa shvatili da na sličan način želimo da upoznamo i domaće Start-up kompanije i pokrenuli smo program: EY Start-up vikend tokom kog, pored radionica i panela, organizujemo i mentorstva 1:1 predstavnicima Start-up kompanija sa najvećim stručnjacima iz relevantnih branši. Smatram da je fantastična prilika to što smo se priključili D Inkubatoru, tako da i na ovaj način možemo da doprinesemo razvoju domaćih Start-up kompanija.
Mogućnost da se prati, usmerava i zajedno sa tvorcem ideje razvija jedan mladi biznis, nova ideja, izuzetna je motivacija za ovu vrstu partnerstva sa D Inkubatorom.

Svoje profesionalno iskustvo stekli ste radeći u revizorsko – konsultantskim kompanijama, na koje segmente poslovanja budući timovi treba da obrate pažnju budući da kreću iz početka sa željom da njihov biznis brzo poraste i postane globalno uspešan?

Često je preduzetništvo i vid pobune – protiv ustaljenog načina rada, učaurenih tokova misli i prevaziđenih tehnoloških rešenja a i borba za slobodu (misli, načina rada, radnog vremena). Stoga je preduzetništvo jedna vrlo komplikovana oblast privrede i poslovanja i nije je lako definisati, niti opisati. Sam preduzetnički proces u teoriji se sastoji iz četiri faze: identifikacija i procena šanse, razvoj biznis plana, obezbeđivanje resursa i upravljanje novim poslom/organizacijom. Ove četiri faze se uobičajeno prožimaju i jako je važno da se  ustanovi šta nedostaje. Kada su u pitanju mikro preduzeća, gde je broj zaposlenih minimalan, čest scenario je i potpuno intuitivno započinjanje i vođenje poslovanja, uz dodatno informisanje i prilagođavanje.

Imate dosta iskustva kako sa domaćeg tako i sa inostranog tržišta, u kojim oblastima ćete kroz svoje znanje i iskustvo pružiti podršku timovima?

Kroz dugogodišnji rad kako sa globalnim, tako i sa domaćim kompanijama, imao sam tu privilegiju da upoznam i učim od velikog broja CEO, CFO i naravno domaćih preduzetnika koji su svoje kompanije izgradili od nule – nalazili su se tu gde se trenutni učesnici nalaze. Imali su ideju koju su uspešno pretočili u kompaniju koja se rame uz rame takmiči sa najvećim igračima na tržištu. Na bazi tog iskustva, prva oblast na koju želim da se fokusiram je način izrade biznis plana, jer na osnovu svog stečenog iskustva naučio sam da je osnova pokretanja svakog uspešnog biznisa pravilno napravljen i realizovan biznis plan. Takođe, neki od elemenata na koje ćemo se fokusirati su:

  • Jasno definisanje ciljeva i strategija Start-up kompanije;
  • Izrada neophodne dokumentacije kojom bi se prezentovali potencijalnim investitorima/finansijerima;
  • Lociranje grešaka koje se najčešće prave i zajedničko pronalaženje rešenja.

Namera mi je da kroz blisku saradnju sa učesnicima razumem šta njihovo poslovanje čini jedinstvenim i pružim personalizovane savete o tome kako da poboljšaju svoje izglede za uspeh.

Najvažnije, ideja je da spojim učenje i iskustva mnogih osnivača u najbolji opšti savet i iznesem ga u praktičnim terminima koji se mogu lako primeniti.

Koji savet biste dali budućim učesnicima, na šta najviše da budu fokusirani?

Moj savet bi bio da, za početak, izaberu da se bave nečim u šta veruju, šta ih pokreće i da se na tom polju usavršavaju konstantno. Da prikupljaju znanja i iskustva, pa da potom, pronađu nišu na tržištu i targetiraju neku specifičnu i prepoznatljivu branšu. Mislim da je važna inicijalna motivacija, posebno kada govorimo o prvih par godina nakon samog osnivanja biznisa, ulaganja i planiranja koji ih prate. Takođe, jako je važno da nauče da na najbolji mogući način predstave svoju ideju i da istinski saslušaju savete i smernice koje mogu da dobiju od mentora. Fokus tokom učešća zaista treba da bude upravo to da se prisustvo mentora i aktivnosti iskoriste na najpametniji način i da budu spremi da postavljaju pitanja koja zaista mogu da im pomognu da unaprede svoje ideje.

Šta vidite kao najveću slabost startapa iz Srbije?

Nedostatak kapitala. Nije neuobičajeno da Start-up kompanije nemaju dovoljno sredstava, posebno zato što je teško pristupiti kapitalu ukoliko ste potpuno nova kompanija na tržištu, a jednako je teško predvideti koliko će vam sredstava zaista biti potrebno. Nedostatak kapitala može otežati korišćenje prilika koje se pojave.

Nerazvijena mreža. Pošto govorimo o kompanijama koje se nalaze tek na početku, velika je verovatnoća da nemaju kontakte koji su potrebni kako bi se nabavili kvalitetni materijali, kako bi dobili korisne preporuke ili poslovni savet. To svakako stavlja Start-up kompanije u nepovoljan položaj u odnosu na preduzeća sa razvijenom mrežom kontakata.

Nerazvijeni procesi. Ukoliko Start-up kompanija nije na vreme razvila poslovne sisteme, može doći do niza neefikasnosti koji mogu da učine samu kompaniju manje konkurentnom na ciljanom tržištu.

Po čemu mislite da se program D Inkubatora razlikuje od drugih?

D Inkubator je prepoznao inicijativu koju sami preduzetnici, odnosno mladi lideri pokazuju – od ideje o osnivanju sopstvenog preduzeća, pa do realizacije i osvajanja regionalnih, evropskih i delova svetskog tržišta – oni su svakako pokretači delatnosti i izvori nove energije poslovanja. Mikro, mala i srednja preduzeća su u dovoljnoj meri spremna da odgovore na izazove kojih je svake godine sve više, čime se Start-up kompanije nameću kao kreatori novih poslovnih uslova, a samim tim i kao glavni pokretači jačanja privatnog preduzetničkog segmenta domaće privrede. Ideja o „uzgoju“ Start-up kompanija i stvaranje sigurne sredine neophodne da ideja sazri i biznis ojača za surove tržišne uslove čini D Inkubator jedinstvenim, a pre svega korisnim programom.

Kako biste motivisali timove da se prijave za program?

Postoji zaista bezbroj izuzetno bitnih motiva zbog kojih timovi trebali da se prijave, ali bih izdvojio ono što start-up programi, konkretno D Inkubator nudi mladim liderima, a to je:

  • Mogućnost da se dobije mentorstvo i saveti od stručnjaka iz različitih industrija i lidera na svojim poljima poslovanja;
  • Šansu da se počne sa gradnjom prave mreže kontakata;
  • Pomoć pri izradi biznis plana koji je fokusiran na specifične potrebe timova, kao i opciju da se nauči kako da upravlja rizikom;

Možda najvažnije od svega je činjenica da će stvoriti ekosistem u kom možete dobiti podršku i upoznati slično orijentisane ljude.

Koje su prednosti poslovanja startapova?

Entuzijazam. Uspostavljeno poslovanje nikad neće moći da se poredi sa entuzijazmom koji ulažete da upotpunite vašu prvu porudžbinu ili da zadovoljite vaše prve naloge. Kao Start-up biznis, spremni ste da date sve od sebe kako biste zadovoljili kupce, jer je porudžbina nešto više od same porudžbine – to je zapravo prilika da pokažete šta umete i da počnete da pravite bazu koja će vam dobro poslužiti za budućnost.

Agilnost. Dok će velika kompanija imati već formiran put, Start-up biznis i dalje pronalazi svoj put, tako da je mnogo lakše prilagoditi se uslovima tržišta i potrebama kupaca. Možete izvršiti korekcije brže od velike kompanije jer imate manje infrastrukture. Ova fleksibilnost vas dobro pozicionira da kreirate inovacije i iskoristite prilike.

Radno okruženje. Uprkos stresu koji može doći sa nepredvidivošću rada za Start-up kompaniju, vaš tim će imati prilike da se zbliži dok se suočava sa izazovima i pronalazi nova kreativna rešenja. Start-up kompanije definitivno imaju dovoljno prostora da unaprede svoje ideje i da spoznaju da njihovi napori zaista prave razliku i određuju pravac koji može imati dugoročan uticaj.